Archiwum wiadomości

4 sierpnia 2020 r
Wydano wersję HandySaw DS 4.6.0.241:
 • Zaktualizowano FFmpeg
 • Kilka drobnych poprawek
13 lutego 2017 r
HandySaw DS zaktualizowano do wersji 4.6.0.239:
 • Interfejs użytkownika Trimmera został ulepszony, stał się znacznie bardziej responsywny
 • Teraz można dowolnie zmieniać rozmiar obrazów podglądu na liście scen
 • Ulepszono silnik ekstrakcji miniatur
 • Narzędzie do ponownego wykrywania scen zostało rozszerzone o ustawienia przycinania i łączenia scen
 • Okno narzędzia do ponownego wykrywania scen można teraz także zmieniać
 • Właściwości FrameType, AspectX, AspectY i IsExtInfoValid dodano do SDK
 • Wtyczka Final Cut XML.js została zaktualizowana do wersji 1.80: poprawiono zgodność formatów poprzez wykorzystanie nowych właściwości SDK
 • Zmieniono format plików HSQ, obecnie wersja 4
 • Pozycja menu kontekstowego powłoki została teraz dodana także do .MXF
 • Zaktualizowano ffmpeg i lavfilters
 • Kilka innych drobnych ulepszeń i poprawek
15 sierpnia 2014
Nowa wersja HandySaw DS otrzymała numer 4.5.0.231:
 • Dodano możliwość precyzyjnej konfiguracji procesu wyboru filtrów DirectShow do wykorzystania przez aplikację
 • Filtry LAV zawarte w pakiecie instalacyjnym i używane bez instalacji w systemie
 • Przerobiono i udoskonalono silnik ekstrakcji miniatur
 • Całkowicie przebudowany silnik podziału DirectShow
 • Zoptymalizowany system rejestrowania debugowania
 • Zaktualizowano FFmpeg
 • Liczne drobne ulepszenia i poprawki
26 września 2013 r
HandySaw DS zaktualizowano do wersji 4.4.0.222:
 • Wtyczka „Final Cut XML.js” została zaktualizowana w celu zapewnienia zgodności z Adobe CC
 • Naprawiono przetwarzanie wideo, gdy szerokość klatki nie jest wielokrotnością 8
 • Naprawiono błąd interfejsu okna dialogowego „Eksport scen”.
 • Do Trimmera dodano polecenie „Eksportuj sceny ze znacznikami do plików”.
 • Zoptymalizowany system rejestrowania debugowania
 • Kilka drobnych poprawek
20 maja 2013 r
Wydano wersję HandySaw DS 4.4.0.206:
 • Poprawiono kompatybilność z filtrami LAV
 • Kilka drobnych poprawek
20 lutego 2013 r
Wydano nową wersję 4.4.0.203 HandySaw DS :
 • Eksport do pliku z ręcznego trymera przetwarza teraz wszystkie zaznaczone sceny
 • Filtr Wavdest DirectShow jest teraz dołączony i używany w razie potrzeby bez instalacji w systemie
 • Dodano profil FFmpeg Splitting Engine, który kopiuje multimedia zaczynając od najbliższej poprzedniej klatki kluczowej wideo
 • Kilka drobnych poprawek
3 stycznia 2013 r
HandySaw DS zaktualizowano do wersji 4.4.0.201:
 • Nazwa sceny i komentarz są teraz zapisywane w pliku podczas eksportu do pliku z ręcznego trymera
 • Naprawiono błąd zapisywania metadanych w silniku podziału DirectShow
14 grudnia 2012
HandySaw DS zaktualizowano do wersji 4.4.0.200:
 • Poprawiona kompatybilność z filtrami DirecitShow innych firm
 • Zaktualizowano silnik podziału DirectShow
 • Zaktualizowano FFmpeg
 • Wszystkie silniki Split zapisują teraz nazwę sceny i komentarz do pliku jako metadane
 • Kilka innych drobnych ulepszeń i poprawek
30 listopada 2012
HandySaw DS zaktualizowano do wersji 4.4.0.198:
 • Poprawiono kompatybilność z filtrami DirecitShow
 • Kilka innych drobnych ulepszeń i poprawek
31 lipca 2012 r
Transkoder Davisa zaktualizowany do wersji 2.1.2.26:
 • Zaktualizowano profile MPEG-2 (skorygowano szybkość transmisji wideo i włączono opcję Zamknięty GOP)
 • Dodano pasek postępu na pasku zadań
 • Teraz zawartość okna debugowania zapisana do pliku w folderze Moje dokumenty tuż przed wykonaniem „akcji wykonywanej po przetworzeniu wszystkich plików”
9 lipca 2012
Zaktualizowano Davis Transcoder do wersji 2.1.1.25 - dodano możliwość ustawienia akcji wykonywanej po przetworzeniu wszystkich plików: zamknięcie aplikacji, wyłączenie komputera itp.
24 maja 2012
Transkoder Davisa zaktualizowany do wersji 2.0.1.24:
 • Zaktualizowano FFmpeg
 • Profile zaktualizowane do nowej składni FFmpeg
 • Profile z dodanym autoformatowaniem
20 stycznia 2012
Transkoder Davisa zaktualizowany do wersji 2.0.0.24:
 • Listę profili można teraz podzielić na grupy
 • Pliki wynikowe można otworzyć za pomocą domyślnego systemowego odtwarzacza multimedialnego
 • Drobne poprawki GUI
2 grudnia 2011 r
Dzisiaj dwa wydarzenia: nowy projekt strony i nowa wersja HandySaw DS - 4.4.0.197:
 • Zaktualizowano silnik podziału FFmpeg
 • Dodano skalowanie pionowe w oknie dialogowym ponownego wykrywania scen w ręcznym trymerze
 • Dodano wskaźnik postępu na pasku zadań w Windows 7
31 października 2011 r
HandySaw DS zaktualizowano do wersji 4.4.0.194:
 • Ulepszony silnik odtwarzania wideo ręcznego trymera
 • Drobna poprawka w procedurach konwersji kodu czasowego ramki
 • Kilka innych drobnych ulepszeń i poprawek
12 sierpnia 2011
Znalazłem fałszywą stronę internetową davisr(point)ru.
Ten facet ukradł mój pomysł i projekt Flash Guard, lekko je zmienił i teraz proponuje aplikację „Flash Guard 2.0”.
Po zainstalowaniu go na testowym komputerze wirtualnym mój program antywirusowy łapie wirusa, więc nie sugeruję go używać.
Ten szczur mówi na swojej stronie, że Davis Software to on, a on to Dmitry Sinitsyn, a Davis Software zmienia domenę, a davisr.com jest stara!
Prosi nawet o datki na rzecz Flash Guard...
Proszę, nie pozwólcie mu wprowadzić się w błąd, Dmitry Sinitsyn to ja, a moja strona to DAVISR.COM
11 sierpnia 2011
Kolejna wersja Flash Guard - 1.0.0.14 jest już gotowa. Drobne zmiany.
9 sierpnia 2011
Nowa główna wersja Davis Transcoder 2 wydana i dostępna publicznie.
19 sierpnia 2010
HandySaw DS 4.4.0.187:
Zaktualizowano silnik podziału FFmpeg
17 sierpnia 2010
Nowa wersja 4.4 HandySaw DS jest już gotowa!
Dodano silnik podziału QuickTime.
21 maja 2010
HandySaw DS 4.3 wydany dzisiaj!
Zmian jest całkiem sporo:
 • Dodano silnik podziału FFmpeg
 • Usunięto wtyczkę „Split by ffmpeg.js”.
 • Usunięto użycie pliku Mpegcut.dll
 • Dodano funkcję automatycznego dostrajania do pobierania miniatur i procedur pozycjonowania ręcznego trymera
 • Do wyniku podziału dodano obsługę marginesów sceny
 • Do SDK dodano metodę SaveToTextFile
 • Właściwość Lang dodana do SDK
 • W przypadku załadowania pliku HSQ i pominięcia pliku multimedialnego użytkownik zostaje zapytany o nową lokalizację pliku
 • Dodano import listy cięć w ręcznym trymerze
 • Teraz komentarze są dołączane zamiast przypisywane w ręcznym trymerze
 • Rozszerzone możliwości debugowania
 • Dodano sprawdzanie nowej wersji online
 • Maksymalna wartość przycinania sceny wzrosła do 999
 • Czcionka interfejsu zmieniona na TrueType „Microsoft Sans Serif”
 • Dodano parametr „Przerwa w znacznikach czasu wystarczająca do rozpoczęcia nowej sceny”.
 • Dodano wewnętrzną procedurę konwersji RGB na YUV
 • Przestrzeń kolorów YUV jest teraz domyślna
 • Kilka drobnych ulepszeń
4 listopada 2009
Stworzyłem nową wtyczkę dla HandySaw DS - "Final Cut XML.js". Możesz go pobrać w sekcji pobierania.
Wtyczka tworzy plik XML FinalCut opisujący sekwencję z plikiem wejściowym podzielonym na klipy według scen. Zawiera także komentarze i znaczniki scen.
Wiele systemów edycyjnych obsługuje teraz importowanie w formacie Final Cut XML, więc myślę, że może to być przydatne.
5 października 2009
Flash Guard 1.0.0.13 jest już dostępny.
Teraz administrator może bardziej elastycznie konfigurować uprawnienia użytkownika.
25 maja 2009
Wersja 1.0.0.12 Flash Guard jest już gotowa.
Teraz prawie wszystkie elementy sterujące są wyłączone w trybie zablokowanym.
24 kwietnia 2009
HandySaw DS został zaktualizowany do wersji 4.2.0.165.
Drobne ulepszenia wydajności.
24 kwietnia 2009
Nowa wersja Flash Guard jest już gotowa.
Zmiany:
 • Naprawiono błąd ikony w zasobniku
 • dodano logowanie
 • administrator może teraz zastosować ograniczenia
 • Dołączony tekst licencji
23 grudnia 2008
HandySaw DS 4.2 jest gotowy!
 • Poprawiono zgodność z systemem Windows Vista
 • Dodano kilka szablonów nazewnictwa scen
 • Kilka zmian w projekcie interfejsu użytkownika
 • Ulepszono wtyczkę „Split by VirtualDub.js”.
 • Ulepszono wtyczkę „Split by ffmpeg.js”.
15 lutego 2008
Dzisiaj wypuszczam nowe przydatne narzędzie - Flash Guard .
Naprawdę może chronić twój system przed każdym wirusem, który rozprzestrzenia się na dyskach flash USB i wykorzystuje technologię Autorun do infekcji.
Aplikacja jest darmowa.
4 grudnia 2007
Naprawiono rzadki błąd związany z generowaniem PSQ w nowej wersji HandySaw DS 4.1.0.154.
14 listopada 2007
Gotowy do HandySaw DS 4.1.0.153. Naprawiono błąd przetwarzania WMV.
25 października 2007
Przesłano wersję HandySaw DS 4.1.0.152. Naprawiono niektóre błędy, wprowadzono pewne ulepszenia i dodano wtyczkę ffmpeg.Cutter.js.
04 października 2007
Dostępna jest nowa wtyczka do HandySaw DS - ffmpeg.Cutter.js. Możesz go pobrać w sekcji pobierania.
Wtyczka wykorzystuje narzędzie ffmpeg.exe ( http://ffmpeg.mplayerhq.hu/ ) do zapisywania każdej sceny z pliku źródłowego do osobnego pliku o tym samym formacie.
Ta wtyczka nie dokonuje ponownej kompresji wideo i audio oraz obsługuje wiele formatów plików.
24 lipca 2007
Przesłano nową wersję (143) HandySaw. Naprawiono kilka drobnych błędów i do instalacji dołączono wtyczkę MPGTX.MPEG.Cutter.js.
05 lipca 2007
Powstała wtyczka MPGTX.MPEG.Cutter.js dla HandySaw DS, którą możesz pobrać w dziale download.
Wtyczka wykorzystuje narzędzie mpgtx.exe ( http://mpgtx.sourceforge.net ) do zapisywania każdej sceny z pliku MPEG do osobnego pliku MPEG.
26 kwietnia 2006
HandySaw DS 4.1 jest gotowy!
 • Teraz wtyczki mogą mieć parametry regulowane przez użytkownika
 • Przepisano procedury pobierania miniatur
 • Przepisano niektóre podstawowe procedury
03 stycznia 2006
Davis Software zawarł umowę dystrybucyjną na rynek koreański, CeresInfo, 3 stycznia 2006 roku.
Koreański rynek nadawczy w ciągu ostatnich 5 lat gwałtownie przeszedł z SD na HD i jest dobrze znany jako stanowisko testowe dla nowej technologii w nadawaniu. CeresInfo jest od ponad 5 lat jednym z wiodących integratorów systemów nadawczych na rynku koreańskim.
To nowe partnerstwo pomiędzy dwiema firmami pomoże HandySaw w korzystaniu z nowych technologii potrzebnych na szybko zmieniającym się rynku nadawczym.
Informacje kontaktowe
Sung-Wooka Hwanga
+82-2-782-8585
06 grudnia 2005
Drobna aktualizacja HandySaw DS . Wersja 4.01 jest już gotowa!
Zmiany:
 • Zapisanie każdej sceny pliku WMV w osobnym pliku WMV powoduje dodanie pliku bez rekompresji
 • Możesz wybrać, ile miniatur na scenę ma wyświetlać ręczny trymer na liście scen
 • Naprawiono kilka błędów
 • Dodano system śledzenia błędów

Przeczytaj opis HandySaw DS
Pobierz i wypróbuj!
15 sierpnia 2005
Nowa wersja narzędzia do automatycznego wykrywania scen optycznych - HandySaw DS 4 już dostępna! Wiele ulepszeń i nowych funkcji!
Zajrzyj tutaj, aby poznać szczegóły
16 września 2004
Jak już wiesz, HandySaw DS 3.21 może generować pliki Vegas 4 EDL.
Ale New Vegas 5 nie może otworzyć tych plików. Nieznacznie zmienili format pliku EDL.
W następnej wersji HandySaw będzie mógł także stworzyć Vegas 5 EDL, ale teraz możesz z niego korzystać
moje nowe małe narzędzie - konwerter Vegas 4 na 5 EDL !
12 lipca 2004
Nowe zmiany w HandySaw DS !
Różnice w HandySaw DS 3.21 :
 • Dodano nowy typ wyniku - Vegas EDL
 • Jeśli wideo zawiera informacje o czasie nagrywania, zostanie ono wyświetlone w Trymerze ręcznym
 • W pliku dziennika przetwarzania wyświetlana jest metoda wykrywania scen dla każdego przetwarzanego pliku
 • Naprawiono błąd powodujący, że czasami wideo było rozpoznawane optycznie, nawet jeśli w pliku znajdowała się informacja o czasie nagrania

Przeczytaj opis HandySaw tutaj
Pobierz i wypróbuj!
27 maja 2004
Kolejna wersja HandySaw DS jest już gotowa!
Nowe funkcje i zmiany w HandySaw DS 3.2 :

Dodano generator raportów - Clip Sheet

Teraz możesz wydrukować informacje o pliku wideo: podział na sceny, klatki wideo, nazwy scen, różne informacje o czasie (klip, scena, taśma), czas nagrania, komentarze. Zamiast wyprowadzania raportu do drukarki istnieje możliwość zapisania raportu w sekwencji plików BMP.

Dodano mechanizm optycznej ponownej detekcji scen

Po jednorazowym zeskanowaniu optycznym wideo można rozpocząć ponowne wykrywanie scen, zmianę wartości Próg i natychmiastowe oszacowanie wyniku!

Dodano szablony nazewnictwa scen

Teraz definiujesz, jakie nazwy zostaną nadane przywołanym scenom. Do Twojej dyspozycji szeroka gama zmiennych, które można uwzględnić w szablonach nazewnictwa scen.

Możliwość obróbki wideo w formacie Windows Media

Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpoznać sceny w plikach w formacie WMV.

Zmieniono format plików HSQ - teraz wersja 2

Format plików HSQ został zmieniony do wersji 2, aby umożliwić przechowywanie informacji o optycznym skanowaniu wideo. HSQ V1 można odczytać w programie HandySaw DS 3.2.

Dodano możliwość przyspieszenia optycznego rozpoznawania plików niektórych formatów kosztem wykorzystania wideo o obniżonej jakości

Teraz dla plików wideo z kodekami MS DV Video Decompressor lub Morgan Multimedia MJPG Decompressor możliwe jest kilkukrotne zwiększenie szybkości skanowania optycznego!


Przeczytaj opis HandySaw tutaj
Pobierz i wypróbuj!
23 marca 2004
Premiera HandySaw DS PSQ Combiner !
To narzędzie może łączyć kilka plików PSQ wygenerowanych przez HandySaw DS w jeden plik PSQ.
16 stycznia 2004
Wydano HandySaw DS 3.1 !
Dodano algorytm ignorowania latarek.
Dodano wyszukiwanie scen w czasie nagrywania:
W plikach wideo DV (oraz w oparciu o DV - DVCAM, DVCPRO...) HandySaw DS próbuje znaleźć dane dotyczące czasu nagrywania każdej klatki wideo i, przy odrobinie szczęścia, wykorzystuje te informacje do wykrywania scen. Szybkość przetwarzania znacznie wzrasta. Trafność rozpoznania w tym przypadku – 100%.
23 grudnia 2003
Wydano HandySaw DS 3 !
Teraz możesz zweryfikować automatyczne wykrywanie scen i wprowadzić ręczne poprawki przed zapisaniem wyniku za pomocą nowego ręcznego trymera !
Dodano kilka nowych formatów wyjściowych. Teraz możesz importować sceny do Adobe Premiere Pro !
Przeczytaj opis programu tutaj .
14 września 2003
Wróciłem tutaj
15 sierpnia 2003
Do września będę na urlopie.
13 sierpnia 2003
Nowa wersja FitCloser - V1.2
Teraz działa w rosyjskim systemie Windows.
17 czerwca 2003
Nowa wersja generatora zadań Virtual Dub - V1.1
Naprawiono zabawny błąd. Również nowa wersja 2.02 programu do automatycznego optycznego wykrywania scen wideo - Handy Saw DS .
Naprawiono dwa błędy w mechanizmie kopiowania AVI.
Proszę pobrać go tutaj .
19 maja 2003
Nowa wersja Konwertera XLS2PSQ - V1.2
Mały błąd został naprawiony
11 kwietnia 2003
Długo oczekiwana wiadomość!
Z przyjemnością przedstawiam Państwu zupełnie nową wersję programu do automatycznego optycznego wykrywania scen wideo - Handy Saw DS 2 !
Jest znacznie dokładniejsza, szybsza i mocniejsza niż jej przodek Handy Saw 1.2.
Pobierz i przetestuj.
Czekam na Wasze wrażenia mailowo i na forum. Uwaga! Zarejestrowani użytkownicy , którzy zmienili adres e-mail, proszę o poinformowanie mnie o nowym, aby otrzymać plik klucza do HSDS2.
8 kwietnia 2003
Nowe narzędzie do edytora wideo - mtxodml Switcher . Może z łatwością konwertować pliki Matrox AVI do formatu OpenDML!
18 marca 2003
Witamy na moim forum! Naprawdę potrzebuję Twojej opinii
21 lutego 2003
Nowa wersja Konwertera XLS2PSQ - V1.1
Dodano wykrywanie odniesień jeden do wielu
29 grudnia 2002
Strona została ponownie przeprojektowana
Teraz chyba wygląda lepiej
19 grudnia 2002
Teraz istnieje możliwość zakupu Handy Saw online !
Żadnych przelewów bankowych i żadnego bólu głowy!
19 grudnia 2002
Strona została całkowicie przeprojektowana i otwarta
Forum będzie gotowe wkrótce
11 listopada 2002
Dobre wieści!
Od dzisiaj mam stronę www.davisr.com
4 września 2002
Wróciłem tutaj
5 sierpnia 2002
Od 6 sierpnia do 6 września będę na urlopie.
10 listopada 2001
20.11.2001
Witryna została przeniesiona www.tv5.zp.ua/handysaw. „Dzięki” dla XOOM/NBCI
3 marca 2001
Nowa wersja jest już gotowa - V1.2b
Struktura utworzonego pliku .PBL została znacznie udoskonalona. Teraz projekt utworzony za pomocą HandySaw można przyciąć (Narzędzia/Project Trimmer).
Dodano poprawne rozpoznawanie dowolnych wartości „Klatek na sekundę” źródłowego wideo.
Dodano możliwość odrzucania dostosowanej ilości ostatnich klatek każdej sceny.
Indeksowanie scen odbywa się teraz w formacie dziesiętnym, a nie szesnastkowym.
Wygenerowane pliki .PLB są teraz kompatybilne z Adobe Premiere 6. Zalecane jest importowanie ich do projektu poprzez File\Import\File.
8 września 2000
Wróciłem tutaj
19 sierpnia 2000
Od 21 sierpnia do 6 września będę na urlopie.
7 sierpnia 2000
Nowa wersja - V1.1 beta 2
Naprawiono mały błąd w wersji 1.1b polegający na znikaniu dźwięku podczas długiego podziału źródła.
4 sierpnia 2000
Nowa wersja - V1.1 beta
Dodano możliwość zapisania każdej znalezionej sceny w osobnym pliku AVI. Teraz HandySaw może być używany z dowolnym systemem do edycji wideo, nie tylko Adobe Premiere 5.*
21 lipca 2000
Nowa wersja demo - V1.0b3
Dodano obsługę NTSC.