HandySaw DS PSQ Combiner

Opis

Zrzut ekranu

Niektórzy użytkownicy lubią lub muszą przechwytywać wideo z jednego projektu w kilku plikach AVI. Po wykryciu sceny przez HandySaw DS dostępnych jest kilka plików PSQ, po jednym dla każdego źródłowego pliku AVI.

HSDS PSQ Combiner może łączyć te pliki PSQ w jeden PSQ. Ten plik wynikowy będzie zawierał wszystkie sceny ze wszystkich źródłowych plików AVI.

Dla Twojej wygody PSQ Combiner może pracować w trybie wiersza poleceń i w trybie interaktywnym.

Parametry wiersza poleceń pokazane na powyższym obrazku „O oknie dialogowym”.