HandySaw DS PSQ Combiner

Beskrivning

Skärmdump

Vissa användare gillar eller måste fånga en projektvideo i flera AVI-filer. Efter scendetektering av HandySaw DS har de flera PSQ-filer, en för varje käll-AVI-fil.

HSDS PSQ Combiner kan kombinera dessa PSQ-filer till en PSQ. Den här resultatfilen kommer att innehålla alla scener från alla AVI-källfiler.

För din bekvämlighet kan PSQ Combiner arbeta i kommandoradsstyrda och interaktiva lägen.

Kommandoradsparametrar som visas i bilden "Om dialog" ovan.