Vegas 4 To 5 EDL Converter

Kort beskrivning

HandySaw DS 3.21 kan generera resultat som Vegas EDL-fil.
Men den här EDL-filen är i versionsformatet Vegas 4 och Vegas 5 kan inte öppna dessa filer.
I nästa version kommer HandySaw DS att kunna skapa Vegas 5 EDL-filer.
Men nu kan du använda denna omvandlare för att konvertera Vegas 4 EDL-filer till Vegas 5 EDL-filformat.