Fit Closer

Korte beschrijving

Dit programma wacht op het Adobe Premiere-dialoogvenster "Een frame van de film past niet binnen de huidige gegevenssnelheid" en drukt daarin op de knop OK.

Voer het programma uit met een willekeurige parameter om in de verborgen modus te beginnen.

Voer het programma opnieuw uit om een eerder verborgen programma weer te geven.