HandySaw DS aktivering

Om du är nöjd med demoversionen kan du konvertera den till full en genom att köpa HandySaw DS.
Du kommer få:

  • Registrerad programvara har inga begränsningar för demoversionen (listad här ).
  • Alla framtida versioner kommer att vara tillgängliga för registrerade användare utan extra avgift.

Se Hur man köper för mer information.