Δωρεές

Εάν σας αρέσει το δωρεάν λογισμικό που έχω δημιουργήσει και θέλετε να με ανταμείψετε, μπορείτε να κάνετε δωρεά .

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!